Archive

Trade Finance

Alege instrumentele bancare potrivite pentru comerțul local si internațional

Scrisori de garanție bancară

Scrisoarea de garanție bancară este un instrument de garantare prin care banca, la ordinul clientului ei, se angajează să plătească o sumă de bani către beneficiar, în condițiile prezentării a unei cereri de plată în conformitate cu termenii și condițiile scrisorii de garanție.
Putem emite orice tip de scrisoare de garanție bancară: participare la licitație, bună execuție, garanție de plată, garanție de returnare a avansului, bună execuție tehnică, garanție pentru reținere de sumă în cadrul unui contract, garanție pentru plata taxelor vamale și a altor creanțe bugetare.

Acreditive

Acreditivul documentar este un instrument de plată prin care banca importatorului/cumpărătorului se angajează să plăteasca o sumă de bani în schimbul prezentării de documente de către exportator/vânzător, în conformitate cu termenii și condițiile acreditivului.

Acreditivul oferă exportatorului siguranță în încasarea contravalorii mărfurilor livrate unui partener comercial necunoscut sau aflat într-o țară cu risc ridicat.

Incasso

Incasso-ul documentar este un instrument de plată prin care banca exportatorului (numită și banca remitentă) intermediază remiterea de documente comerciale/financiare către importator. Remiterea se realizează prin banca importatorului (bancă colectoare), în scopul de a le elibera către importator contra plății și/sau acceptării acestora.
Instrumentul este recomandat partenerilor comerciali între care există istoric și încredere în derularea tranzacțiilor.

Personalul nostru dedicat îţi stă la dispoziție pentru orice informații despre produsele si serviciile Trade. Pentru mai multe detalii ne poți scrie la această adresă.

This website uses cookies. By closing this pop-up, you express your consent to the usage of cookies.

The site is optimized for Chrome, Firefox or Safari

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');