Nota de informare vizand prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea furnizarii serviciului de consiliere audio-video

 

 

First Bank S.A. (denumita in continuare ''Banca''), persoana juridica romana cu sediul social in sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, cod unic de inregistrare 7025592, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/27.02.1995 si la Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, in calitate de operator de date, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("RGPD"), ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului General privind protectia datelor, si ale oricaror alte reglementari legale aplicabile, cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare.

 

1) Ce date cu caracter personal prelucram?

In vederea furnizarii serviciului de consiliere video si audio (denumit in continuare „Serviciul

VAD”), Banca prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

 

- numele si prenumele si toate datele din actul de identitate, incluzand codul numeric personal, adresa de domiciliu, data si locul nasterii, cetatenia, copia actului de identitate;

- date de contact (adresa de e-mail si numar de telefon);

- imaginea faciala si vocea dumneavoastra;

- amprenta biometrica faciala;

- date referitoare la produsele solicitate si date referitoare la produsele de care deja beneficiati;

- informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii      și condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani și finantarea actelor de terorism;

- date privind apartenenta la un grup de clienti;

- expunere politica, daca este cazul, si functia publica detinuta;

- date referitoare la beneficiarul real;

- semnatura electronica.

In vederea contractarii, prin intermediul Servicului VAD, a produsului financiar-bancar pe care il doriti, Banca va prelucra datele mentionate in urmatoarele Note de informare, in conformitate cu prevederile acestora:

- Nota de informare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila aici; si

- Nota de informare privind prelucrarea datelor in contextul analizarii cererilor de creditare inaintate de persoanele fizice, disponibila aici (pentru situatia in care solicitati si un produs de creditare).

 

2) Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Pentru a va putea facilita accesul la portofoliul de produse financiar-bancare disponibile prin intermediul Serviciul VAD, datele cu caracter personal mentionate in sectiunea anterioara sunt prelucrate pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:

 

- pentru a-si indeplini obligatiile legale ale bancii de identificare si de cunoastere a clientelei, de prevenire a infractiunilor de spalare a banilor si a finantarii terorismului, in temeiul art. 6 lit. c) RGPD;

- pentru a verifica și valida identitatea dvs., folosind date biometrice, prin compararea imaginii feței dvs. de pe cartea de identitate cu fotografia facuta dvs. in cursul sesiunii audio video, pe baza consimțământului dvs., in temediul art. 6 (1) litera a) din GDPR coroborat cu art. 9 (2) litera a) din GDPR;

- pentru a intreprinde verificari in vederea diminuarii riscului de frauda, inclusiv verificarea validității cartii de identitate, in temeiul art. 6 lit. c) si f) RGPD;

- pentru a verifica daca sunteti deja client al bancii, pentru a verifica acuratetea datelor de identificare si contact introduse de dumnevoastra/detinute de catre Banca si pentru a le corecta, daca este cazul, in temeiul interesului legitim al Bancii de a detine informatii corecte si actualizate in ceea ce va priveste (art. 6 alin. 1 lit.f) din RGPD), respectiv in considerarea obligatiei legale de cunoastere a clientelei (art. art. 6 lit. c) RGPD);

- pentru a verifica situația serviciilor si produselor pe care le-ati achizitionat deja de la First Bank, in scopul ofertării dumneavoastră, in temeiul art.6 lit. b) si f) RGPD;

- pentru a facilita, completa sau confirma informatii despre produsele pe care le alegeti, precum si pentru a va comunica ofertele indicative si documentele necesare contractării produselor financiar-bancare ale First Bank, in temeiul art.6 lit. b) si art. 6 lit. f) din RGPD;

- pentru a comunica cu dvs., prin e-mail sau telefon, in cursul sesiunii audio video sau ulterior, pentru scopul furnizarii produselor pentra care ati apelat serviciul audio video, in temeiul art. 6 alin.1 lit. f);

- pentru a va înrola la Certsign S.A, în scopul eliberării unui certificat calificat pentru

semnătură electronică, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD, respectiv in vederea realizarii de demersuri la cererea dumnevoastra inainte de incheierea unui contract;

- pentru realizarea interesului legitim al constatarii si apararii drepturilor in instanta, in temeiul art. 6 lit. f) RGPD.

- pentru a va putea furniza informații in cazul unor reclamatii si cereri, in temeiul art.6 lit. f) RGPD;

- pentru a obtine opinia dumneavoastra cu privire la experienta utilizarii Serviciului VAD, in vederea imbunatatirii serviciilor si produselor Bancii, achizitionate prin intermediul acestui serviciu, in temeiul art.6 lit. f) RGPD;

- pentru procesul de învățare automată (machine learning), deoarece aplicația va folosi experiența de inrolare pentru a îmbunătăți procedura de verificare a cărții de identitate, pe baza consimțământului dvs., conform art. 6 (1) litera a) si art. 9 (2) litera (a) din RGPD (a se vedea secțiunea 6).

 

Pentru identificarea dumneavoastra si pentru a lua masurile necesare in vederea diminuarii riscurilor de frauda, agentul desemnat sa preia apelul dumneavoastra vă va solicita la inceputul sesiunii sa prezentati documentul de identitate. Documentul de identitate va fi fotografiat, fie de catre agent, fie de catre dvs.. Totodata, agentul vă va solicita permisiunea sa va fotografieze fata. In situatia in care documentul de identitate va fi fotografiat de catre dumneavoastra, veti fi invitati sa il uplodati intr-un formular prezentat de agent pe ecran, astfel incat acesta sa ajunga in posesia bancii.

Pe baza acordului dumneavoastra, fotografia actului de identitate va fi comparata cu fotografia fetei dumneavoastra, prin intermediul unei aplicatii de biometrie faciala furnizate de un contractor extern (Onfido Limited sau Envisage.AI). In vederea realizarii acestei comparatii, aplicatia va realiza doua modele biometrice pe baza caracteristicilor fetei dumneavoastra, asa cum apare acesta in cele doua fotografii. Caracteristicile ce vor fi analizate in vederea realizarii modelelor biometrice includ forma ochilor, a sprancenelor, forma buzelor, a nasului, si a maxilarului, textura pielii, eventualele alunite sau riduri. In urma procesului de comparare automata, instrumentul de identificare faciala va emite un scor de similaritate. Cu cat acest scor este mai mare, cu atat probabilitatea ca fata din cele doua imagini sa apartina aceleiasi persoane este mai mare.

Copia actului dumneavoastra de identitate va fi verificata, prin intermediul aplicatiei Onfido Ltd., din perspectiva riscului contrafacerii, in vederea confirmarii validitatii acestuia.

Totodata, in baza acordului dumneavoastra, in temeiul art. 6 lit. a) RGDP, sesiunea video-audio va fi inregistrata. Inregistrarea sesiunii audio video va fi utilizata in vederea asigurarii dovezii interactiunii cu dumneavoastra, a realizarii verificarilor necesare din perspectiva indeplinirii obligatiilor vizand cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor, finantarea terorismului si diminuarea riscului de frauda si a dovedirii realizarii acestor verificari, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. b), c) si f) din RGPD.

In situatia in care va exprimati acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in scop de marketing, fie ca finalizati procesul de inrolare, fie ca nu, mentionam faptul ca vom prelucra datele atat in vederea contactarii direct de catre Banca, cat si indirect, prin intermediul partenerilor nostri, inclusiv prin intermediul retelelor sociale (ex.: Facebook, Linkedin). In acest din urma caz, va vom putea contacta inclusiv prin intermediul asa numitului serviciului de audiente personalizate, oferit atat de Facbeook, cat si de catre Linkedin. Mai multe detalii cu privire la acest serviciu sunt disponibile la: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494 si https://www.linkedin.com/help/lms/answer/81195/data-collection-and-storage-for-linkedin- matched-audiences?lang=en .

In situatia in care va veti exprima optiunea de a beneficia de un certificat calificat pentru semnatura digitala prin intermediul CertSign, verificarile mai sus mentionate realizate pentru identificarea dumneavoastră prin prelucrarea imaginii faciale, transpusa in date biometrice, pentru indeplinirea obligatiilor vizand cunoasterea clientelei si prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, respectiv pentru realizarea verificarilor necesare diminuarii riscului de frauda, inclusiv verificarii validității cartii de identitate, vor fi realizate de catre First Bank si in numele CertSign, ca imputernicit CertSign. Aceste date, inclusiv partea din inregistrarea sesiunii video-audio referitoare la aceste verificari, vor fi puse la dispozitia CertSign, care le va prelucra in conditiile mentionate in Nota de informare CertSign ce va va fi pusa la dispozitie in timpul sesiunii audio video.

 

2.1 Învățarea automată (machine learning)

Datele dvs. personale sunt utilizate în bază consimțământului dvs. de Onfido Limited (Onfido) (https://onfido.com), în calitatea sa de operator independent de date, în scopul îmbunătățirii procesului de învătare automata in vederea prevenirii fraudelor. Datele utilizate de Onfido în acest scop sunt: copia actului de identitate, datele dvs. personale menționate în cartea de identitate, respectiv datele biometrice. Onfido aplică principiul minimizării datelor, în sensul că datele dvs. vor fi limitate la scopul îmbunătățirii învățării automate. Astfel, Onfido va limita prelucrarea la elementele tehnice ale cărții de identitate (structura cărții de identitate), la fotografia dvs. și la datele biometrice și, pe o perioadă limitată, respectiv pentru maximum 30 de zile. În cazul în care vă retrageți consimțământul, acesta nu va afecta legalitatea prelucrarii bazate pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia.

În legătură cu această prelucrare, aveți, de asemenea, toate drepturile de protecție a datelor incluse în secțiunea 8 a prezentei Note de informare, conform GDPR. Puteți trimite solicitarea dvs. directă către Onfido Limited prin poștă la adresa Avenue Finsbury nr. 3, Londra EC2M 2PA, Marea Britanie sau prin e-mail la privacyrequests@onfido.com. Cererea dvs. va fi soluționată în termen de o luna de zile. În cazul prelungirii acestei perioade, Onfido Limited vă va informa în timp util (nu mai târziu de o luna), în condițiile legii.

Aveți, de asemenea, dreptul de a trimite o solicitare către autoritatea de supraveghere competentă

din Regatul Unit (https://ico.org.uk/make-a-complaint/) și către orice instanțe competente.

Responsabilul cu protecția datelor al Onfido poate fi contactat la adresa:

privacyrequests@onfido.com.

 

 

 

3) Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizati vor fi stocate pentru o perioada de timp determinata, intr-o locatie securizata si in conformitate cu termenele si prevederile legale.

Atat inregistrarea sesiunii de consiliere audio video, cat si celelalte date cu caracter personal prelucrate pe perioada desfasurarii acesteia vor fi pastrate pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data incetarii relatiei contractuale cu Banca aferente produselor achizitionate prin intermediul Servicului VAD, excepand situatia in care exista prevederi legale care obliga Banca sa pastreze datele pentru o perioada mai lunga sau un alt temei justificativ. In situatia in care nu ati achizitionat nici un produs bancar prin intermediul Serviciului VAD, in lipsa unui alt temei justificativ legal, datele dumneavoastra vor fi sterse in 90 de zile de la ultima sesiune audio video.

Datele cu caracter personal ce vor fi puse la dispozitia CertSign in situatia in care veti opta pentru obtinerea unui certificat calificat pentru semnatura digitala prin intermediul CertSign vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la data incetarii valabilitatii fiecarui certificat emis pentru dumneavoastra. Datele vor putea fi prelucrate si dupa aceasta data, atunci cand exista o obligatie legala sau un interes legitim in acest sens (ex. in situatia aparitiei unui litigiu).

Dupa expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse din evidentele Bancii sau anonimizate.

 

4) Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastra este necesara pentru scopurile enumerate la punctul 2 de mai sus.

Refuzul dumneavoastra de a va fi prelucrate datele cu caracter personal, atunci cand vi se solicita acordul in acest sens, consemnat prin bifarea casutelor „nu sunt de acord” sau „nu accept” ori exprimat verbal in timpul sesiunii de consiliere video si audio, va avea drept consecinta intreruperea sesiunii de consiliere video si audio si a procesului de achizitionare a produselor prin Serviciul VAD. In cazul in care sunteti interesat/a de produsele First Bank, aveti posibilitatea de a va prezenta la cea mai apropiata sucursala a First Bank, pentru a discuta cu un reprezentant al Bancii, beneficiind astfel de consiliere financiar – bancara corespunzatoare situatiei dumneavoastra.

 

Ca exceptie, refuzul prelucrarii datelor pentru scopul marketingului si al profilarii nu va

avea drept consecinta intreruperea sesiunii de consiliere videosi audio.

 

5) Destinatarii datelor si transferul datelor

 

a) Destinatarii datelor

Orice operatiune de transfer a datelor cu caracter personal se va face numai cu respectarea cerintelor impuse de legislatia din Romania si RGPD.

In vederea realizarii scopurilor prelucrarii, o parte sau toate datele cu caracter personal mai sus mentionate vor putea fi dezvaluite unor parteneri contractuali, cum ar fi furnizorii aplicatiilor si sistemelor IT ale Bancii, CertSign, furnizorii de servicii de validare a identitatii, avocati, consultanti, contabili, cenzori, auditori, etc. Acesti furnizori sunt obligati contractual si legal sa respecte cerintele legale si masurile de securitate si confidentialitate a datelor prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

 

Vă informăm că persoanele imputernicite de Bancă sa prelucreze datele dumnevoastra in scopul

verificării și validării identității dvs. sunt urmatoarele:

- Onfido Limited (Onfido) - o companie înființată și înregistrată în Anglia și cu numărul de înregistrare companie 07479524, cu sediile centrale în Finsbury Avenue nr. 3, Londra EC2M 2PA, Regatul Unit; s

- Envisage.AI - o companie înființată și înregistrată în Romania, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/l, construcția C2, Compart 44, Etaj 2, Județul Ilfov, cod unic de inregistrare

40165814

 

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite catre autoritatile de stat conform competentelor acestora si legislatiei aplicabile, cum ar fi Banca Nationala a României, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Politia, instanta etc.

Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

 

b) Transferul international

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate către destinatari din țări terțe UE/CEE care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, stabilit de Comisia Europeană, transferul se va face pe baza Clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau în baza unor altor garanții privind protecția datelor în conformitate cu prevederile art. 46-49 din RGPD.

Pentru scopul validarii identitatii, datele dvs. vor putea fi accesate din India, de catre un subcontractant Onfido Limited (WNS Global Services), în calitate de persoană împuternicită, dacă va fi necesară asigurarea intervenției umane pentru validarea identității dvs. Ca o garantie a protectiei datelor dumnevoastra, Onfido a încheiat cu WNS Global Services clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană.

 

6) Securitatea prelucrarii datelor

Banca garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementând totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din RGPD.

 

7) Prelucrarea automata a datelor

Asa cum am mentionat anterior, in procesul de identificare si validare a identitatii, Banca compara printr-un proces automat fotografiile dumneavoastra si stabileste un scor de similaritate, respectiv verifica in mod automat copia actului dumneavoastra de identitate din perspectiva riscului contrafacerii. In situatia in care, in urma acestor verificari, aplicatia utilizata in acest sens stabileste un scor mic de similaritate, respectiv un risc de contrafacere a actului de identitate, agentul video advisory va va informa cu privire la faptul ca aveti posibilitatea de a va prezenta la cea mai apropiata sucursala a First Bank pentru a continua procesul de contractare a produsului solicitat, iar sesiunea audio video va fi inchisa.

 

Intr-o astfel de situatie, aveti urmatoarele drepturi:

 

- dreptul de a solicita reanalizare documentelor de catre prezentate de catre agentul video advisory

(in cadrul sesiunii video respective) sau de catre un alt angajat al Bancii; si

- dreptul de a va exprima punctul de vedere, in cadrul sesiunii video;

- dreptul de a contesta decizia.

 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate fie in cadrul sesiunii video, fie separat, prin contactarea

Bancii potrivit sectiunii 8 de mai jos.

Prelucrarea datelor prin mijloacele automate mai sus mentionate se realizeaza in temeiul art. 22 (2) lit. a) din RGPD, fiind necesara in vederea incheierii unui contract intre Banca si dumneavoastra.

 

8. Drepturile dumneavoastra privind protectia datelor

 

Potrivit legislatiei aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiaza de urmatoarele drepturi prevazute de articolele 12-22 din RGPD:

 

        − dreptul de informare cu privire la datele prelucrate, scopul prelucrarii datelor, categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele precum si la celelalte informatii prevazute de art. 12 si 13 din RGPD,

− dreptul de acces la datele cu caracter personal, conform art. 15 din RGPD,

− dreptul de rectificare a datelor conform art. 16 din RGPD,

− dreptul de stergere a datelor, conform art. 17 din RGPD,

− dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor, conform art. 18 din RGPD,

− dreptul de a solicita notificarea tertilor carora le-au fost dezvaluite datele, in cazul in care au intervenit rectificari sau stergeri ale datelor dumneavoastra, conform art. 19 din RGPD;

− dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din RGPD,

− dreptul de a obiecta ca datele cu caracter personal sa faca obiectului unei prelucrari, conform art. art. 21 din RGPD,

− dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, efectuata exclusiv prin mijloace automate, conform art. 22 din RGPD.

 

Totodata, in calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe acesta (art. 7 lit. a) din RGPD). Intr-un asemenea caz, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarilor efectuate pe baza acordului dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la First Bank pe care o puteti comunica la sediul nostru din Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1 sau pe e-mail la adresa office@firstbank.ro sau dpo@firstbank.ro. Cererea dumneavoastra va fi analizata, urmând sa primiti un raspuns in termen de o luna de la data primirii ei de catre First Bank, conform legii. Resonsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la adresa dpo@firstbank.ro.

 

De asemenea, potrivit prevederilor RGDP, aveți dreptul de a va adresa justiției si Autoritatii

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru prelucrarile realizat de First Bank pentru CertSign, dumneavoastra beneficiati de asemenea de depturile mai sus mentionate, cu mentiunea ca exercitarea acestora se va putea face potrivit Notei de informare vizand prelucrarea datelor dumneavoastra de catre CertSing, nota de informare ce va va fi aduse la cunostinta in timpul sesiunii audio video, daca veti opta pentru obtinerea unui certificat digital calificat.

 

Prevederile prezentei Note de informare se completeaza cu:

 

- Nota de informare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal; si

 

- Nota de informare privind prelucrarea datelor in contextul analizarii cererilor de creditare inaintate de persoanele fizice - in situatia solicitarii unui credit.

 

Ambele note de informare sunt disponibile la adresa www.firstbank.ro, sectiunea Protectia datelor.

Bine ai venit la noi! Vrem să-ți oferim o și mai bună experiență de navigare!

Folosim cookie-uri necesare funcționării site-ului nostru și analizării performanței, pentru a-ți oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele tale, precum și pentru activitatea de marketing a băncii și a partenerilor săi. Dacă ești de acord să utilizăm aceste cookies, te rugăm să apeși butonul "Sunt OK" de mai jos. De asemenea, ai libertatea de a alege tipurile de cookies pe care ești de acord să le folosim; mai multe informații, inclusiv detalii cu privire la modul în care poți șterge/bloca anumite cookie-uri după acceptarea lor, regăsești citind Politica de Cookies.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');