IMM

Finanțarea cheltuielilor curente

Accesează soluții diverse de finanțare

Acces rapid la credite

Credit Overdraft

Utilizare:

Poți utiliza banii atât pentru finanțarea cheltuielilor curente generate de desfășurarea activității cum ar fi plățile către furnizori, utilități, salarii, plăți buget, șamd cât și pentru refinanțarea facilităților de același tip de la alte bănci sau emiterea de scrisori de garanție bancară.

Plafon credit:  în funcție de necesitățile și situația financiară a companiei tale.

Moneda: RON, EUR și USD.

Perioada de acordare: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire sau rambursare.

Garanții: 

 • Ipoteca mobiliară asupra tuturor conturilor curente în lei și în valută deschise la First Bank
 • Contract de fidejusiune încheiat de asociat(i), în calitate de persoană fizică , și cu soțul/sotia (dacă există, precum și în funcție de regimul matrimonial).
 •  Alte garanții, dacă este cazul.

Beneficiile dvs:

Flexibilitate: 
Se poate utiliza în una sau mai multe tranșe fără să fie nevoie să prezentați documente justificative la banca. 

Accesibilitate:  
Limita de credit se reîntregește din încasările din contul dvs. și poate fi utilizată din nou.

Lichiditate suplimentară: 
Nu aveți de rambursat lunar decât dobânda și comisoanele aferente plafonului de credit.

Linie de credit

Utilizare:

Poți utiliza banii pentru finanțarea activității curente. Facilitatea este de tip revolving și este destinată pentru plăți furnizori, achiziția de materie primă, stoc de marfă, stocuri de culturi, plăți salarii, plăți datorii la buget etc. sau refinanțarea facilităților cu aceeași destinație de la alte bănci. 
Facilitatea permite și emiterea de scrisori de garanție bancară și/sau acreditive.

Plafon credit/emitere scrisori: în funcție de necesitățile și situația financiară a companiei tale.

În cazul liniilor de credit care au în structura de garantare o ipotecă mobiliară asupra stocurilor de culturi depozitate în spații autorizate, valoarea creditului va fi max 75% din valoarea corespunzătoare cantității depozitate în spațiu autorizat conform contractului de depozit prezentat, atât pentru producători, comercianți, cât și pentru depozitari.

Moneda: RON, EUR și USD.

Perioada de acordare: 12 luni cu posibilitate de prelungire sau rambursare.

Garanții:

 • Ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor curente în lei și în valută, ale Clientului deschise la Banca și asupra soldurilor creditoare ale acestora.
 • Contract de fidejusiune încheiat de asociat(i), în calitate de persoană fizică, și cu soțul/soția (dacă există, precum și în funcție de regimul matrimonial). 
 • Alte garanții negociate cu banca inclusiv garanțiile emise de Fondurile de Garantare 

Notă:

În cazul structurilor de garantare care conțin ipotecă mobiliară asupra stocurilor de culturi depozitate în spații autorizate, trebuie să prezentați următoarele documente:

 • Contractul comercial de depozitare, încheiat între client și depozitarul autorizat. Contractul trebuie să fie valabil pe toată durata facilității 
 • Certificatul de depozit aferent emis într-un singur original, care va fi depus la Bancă 
 • Facturile privind achiziția stocurilor și documentul de plată (dacă este cazul, conform termenilor aprobării) împreună cu contractul comercial dacă există 
 • Balanța de verificare și situația analitică a conturilor de stocuri luate în garanție, ultima disponibilă - conform termenului legal de finalizare. 
 • În cazul în care stocurile de cereale se vor achiziționa de la persoane fizice se vor prezenta Foile de Achiziție de cereale din Carnetele Agricole aferente Persoanelor Fizice, documentul de plată (dacă este cazul, conform termenilor aprobării) împreună cu autorizația de producător

Beneficiile dvs:

Flexibilitate:

Se poate utiliza în una sau mai multe tranșe fără să fie nevoie să prezentați documente justificative la bancă

Accesibilitate:

Pe durata facilității, lunar, clientul plătește doar dobânzile și comisioanele

Lichiditate suplimentară:

La scadență linia de credit se poate reînnoi fără a fi necesară rambursarea integrală a acesteia

Credit pe documente în curs de încasare

Utilizare:

Finanțare acordată pe bază de instrumente de plată (bilete la ordin) sau facturi (însoțite de contracte comerciale, dacă este cazul).

Plafon credit: în funcție de necesitățile și situația financiară a companiei tale

Moneda: RON.

Perioada de acordare: 12 luni, ulterior acestei perioade urmand să se prelungească creditul sau să fie rambursat

Maturitate instrument de plată:

Maturitatea maximă a instrumentelor (Bilete la ordin)/facturilor primite și acceptate în garanție de bancă nu trebuie sa depășească 120 de zile de la data emiterii acestora.

Garanții:

 • Ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor curente în lei și în valută precum și pe conturile curente ale companiilor din grup care sunt garanți pentru compania beneficiară a creditului.
 • Contract de fidejusiune încheiat de asociat(i), în calitate de persoană fizică , și cu soțul/soția (dacă există, precum și în funcție de regimul matrimonial). 

Garanții specifice:

 • în cazul utilizărilor pe bază de bilete la ordin - gir pe intrumente de plată (Bilet la ordin);
 • în cazul utilizărilor pe bază de facturi - ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din facturi comerciale; pentru cazurile în care există un contract comercial semnat, sumele de încasat rezultate din respectivul contract trebuie ipotecate în favoarea Băncii

Beneficiile dvs:

Flexibilitate:

Se poate utiliza în una sau mai multe tranșe

Accesibilitate:

Limita de credit se reîntregește din încasările din contul dvs. și poate fi utilizată din nou

Rambursare:

Rambursarea se va face la încasarea documentelor decontate.

Finanțare Agricolă

Linie de credit

Utilizare: 
Poti utiliza banii pentru finantarea activitatii curente. Facilitatea este de tip revolving si este destinata pentru plati furnizori, achizitia de materie prima, stoc de marfa, stocuri de culturi, plati salarii, plati datorii la buget  etc. sau refinantarea facilitatilor cu aceeasi destinatie de la alte banci. 
Facilitatea permite si emiterea de scrisori de garantie bancara si/sau acreditive. 

Plafon credit/emitere scrisori:  in functie de necesitatile  si situatia financiara a companiei tale 

In cazul liniilor de credit care au in structura de garantare o ipoteca mobiliara asupra stocurilor de culturi depozitate in spatii autorizate, valoarea creditului va fi max 75% din valoarea corespunzatoare cantitatii depozitate in spatiu autorizat conform contractului de depozit prezentat, atat pentru producatori, comercianti, cat si pentru depozitari. 

Moneda: RON, EUR si USD 

Perioada de acordare: 12 luni cu posibilitate de prelungire sau rambursare

Garantii: 

 • Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente in lei si in valuta, ale Clientului deschise la Banca si asupra soldurilor creditoare ale acestora.
 • Contract de fidejusiune incheiat de asociat(i), in calitate de persoana fizica , si cu sotul/sotia (daca exista, precum si in functie de regimul matrimonial). 
 • Alte garantii negociate cu banca inclusiv garantiile emise de Fondurile de Garantare 

Nota: 
In cazul structurilor de garantare care contin ipoteca mobiliara asupra stocurilor de culturi depozitate in spatii autorizate, trebuie sa prezentati urmatoarele documente:

 • Contractul comercial de depozitare, incheiat intre client si depozitarul autorizat. Contractul trebuie sa fie valabil pe toata durata facilitatii 
 • Certificatul de depozit aferent emis intr-un singur original, care va fi depus la Banca 
 • Facturile privind achizitia stocurilor si documentul de plata (daca este cazul, conform termenilor aprobarii) impreuna cu contractul comercial daca exista 
 • Balanta de verificare si situatia analitica a conturilor de stocuri luate in garantie, ultima disponibila - conform termenului legal de finalizare. 
 • In cazul in care stocurile de cereale se vor achizitiona de la persoane fizice se vor prezenta Foile de Achizitie de cereale din Carnetele Agricole aferente Persoanelor Fizice, documentul de plata (daca este cazul, conform termenilor aprobarii) impreuna cu autorizatia de producator

Beneficiile dvs: 

Flexibilitate:
Se poate utiliza in una sau mai multe transe fara sa fie nevoie sa prezentati documente justificative la banca

Accesibilitate: 
Pe durata facilitatii, lunar, clientul plateste doar dobanzile si comisioanele 

Lichiditate suplimentara: 
La scadenta linia de credit se poate reinoi fara a fi  necesara rambursarea integrala a acesteia

Finanțare subvenții APIA - SAPS

Utilizare: 

Finantarea ciclului de productie, sustinerea clientilor, beneficiari ai schemelor de sprijin implementate de APIA, Masura 14 si 14T, bunastarea animalelor (porcine si pasari)

Plafon credit:  pana la 95% în funcție de schema de sprijin

Moneda: RON

Perioada de acordare: pana la 12 luni corelata cu incasarea subventiei APIA 

Garantii: 

 • Cesiune de creanta asupra incasarilor aferente adeverintei APIA. 
 • Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente in lei si in valuta deschise la Banca 
 • Contract de fidejusiune incheiat de asociat(i)/ administrator, in calitate de persoana fizica , si cu sotul/sotia (daca exista, precum si in functie de regimul matrimonial)
 • Garantie emisa de Fondurile de Garantare (FGCR/ FNGCIMM) -> maxim 80% din valoarea facilitatii acordate, daca este cazul 

Beneficiile dvs: 

Flexibilitate: 
Se poate utiliza in una sau mai multe transe fara sa fie nevoie sa prezentati documente justificative la banca 

Lichiditate suplimentara: 
Rambursarea (unica) se va stabili in stricta corelare cu incasarile de la APIA

Card de credit

Care sunt beneficiile oferite de cardul de credit?

A. FLEXIBILITATE:

     Facilitatea de credit îți este oferită prin intermediul unui card pentru:

     - finanţarea nevoilor curente ale companiei 

     - valorificarea unor oportunități de achiziție bunuri și servicii

     - acoperirea cheltuielilor de deplasare

B. ACCESIBILITATE:

      Limita de credit este de tip revolving și se reîntregește din rambursările efectuate

C. LICHIDITATE SUPLIMENTARĂ

      Poți rambursa lunar minim 10% din creditul utilizat, plus dobânzile și comisioanele aferente plafonului de credit

Află mai multe detalii descărcând fișa produsului, aici.

CE TREBUIE SĂ ȘTII?

 • Plafonul de credit se stabilește în functie de produsul utilizat, precum și în funcție de necesitățile  și situația financiară a companiei tale
 • Moneda finanțării: exclusiv RON.
 • Perioada de acordare până la 12 luni, cu posibilitate de prelungire sau rambursare

Ai parte de garanții flexible, precum:

 • Ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor curente în LEI și în valută deschise la Bancă și asupra soldurilor creditoare ale acestora
 • Contract de fidejusiune încheiat de asociați, în calitate de persoană fizică și cu sotul/soția (dacă există, precum și în funcție de regimul matrimonial)
 • Alte garanții stabilite împreună cu banca, dacă este cazul

Ce trebuie să știi?

Costurile sunt flexibile, în funcție de afacerea ta și de produsul de care ai nevoie.

Personalul nostru dedicat îţi stă la dispoziție pentru orice informații despre produsele și serviciile noastre la tel: 021 303 69 69 sau 0800 801 802.

Bine ai venit la noi! Vrem să-ți oferim o și mai bună experiență de navigare!

Folosim cookie-uri necesare funcționării site-ului nostru și analizării performanței, pentru a-ți oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele tale, precum și pentru activitatea de marketing a băncii și a partenerilor săi. Dacă ești de acord să utilizăm aceste cookies, te rugăm să apeși butonul "Sunt OK" de mai jos. De asemenea, ai libertatea de a alege tipurile de cookies pe care ești de acord să le folosim; mai multe informații, inclusiv detalii cu privire la modul în care poți șterge/bloca anumite cookie-uri după acceptarea lor, regăsești citind Politica de Cookies.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');