Termeni si Condiții Generale 

de utilizare a platformei de consiliere video și audio 

 

 

 1. Despre First Bank S.A. 

 

First Bank S.A. (denumită în continuare “First Bank”) este persoană juridică română cu sediul social în Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/27.02.1995 și la Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, având Cod Unic de Înregistrare nr. 7025592, e-mail office@firstbank.ro, www.firstbank.ro

 

 1. De ce să alegeți platforma de consiliere video și audio: ce reprezintă această soluție? 

 

Scopul principal al acestei platforme este să vă ofere o experiență inovatoare în ceea ce privește interacțiunea dintre dumneavoastră și First Bank. Intenționăm să vă oferim pe această cale un canal de consiliere video și audio, prin intermediul căruia veți avea posibilitatea de a descoperi produsele noastre care se vor alinia cel mai bine nevoilor dumneavoastră, fiind astfel doar la un pas de a realiza ceea ce v-ați propus. 

 

 1. Ce produse vă punem la dispoziție prin intermediul acestei platforme de consiliere video și audio (denumit în continuare „serviciul de consiliere video”)? 

 

First Bank vă pune la dispoziție prin intermediul serviciului de consiliere video („Serviciul VideoBank”) o serie de produse specifice activității noastre, după cum urmează: 

Pentru companii Micro si Persoane Fizice Autorizate: 

 

 • Pachetul de cont curent reprezinta un ansamblu de produse si servicii, compus, in functie de pachetul pentru care optati, din minim un cont curent, minimum un card de debit atasat contului curent si internet banking. In cadrul sesiunii video agentul va va prezenta toate optiunile aferente fiecarui tip de pachet de cont curent. In functie de pachetul pe care il veti alege, veti beneficia de un numar de tranzactii gratuite (plati, incasari, retrageri de numerar de la ATM) ce va confera o reducere de timp si costuri. 

 

 1. Cui i se adresează Serviciul VideoBank? 

 

Serviciul VideoBank se adreseaza companiilor Micro, SRL cu asociat unic, (denumita in continuare si "Micro") si Persoanelor Fizice Autorizate (denumita in continuare si "PFA") a caror cifra de afaceri anuala in EURO, conform ultimului bilant depus/al caror venit brut anual in EURO, in baza declaratiei privind veniturile realizate pe ultimul an, este mai mica sau egala cu 1.000.000 EURO, respectiv mai mica sau egala cu echivalentul acestei sume in Lei; 

Serviciul VideoBank va putea fi accesat: 

In cazul Persoanei Fizice Autorizate: titularul PFA (denumit in continuare "Imputernicit"). 

 

In cazul companiei Micro numai de catre persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (denumit in continuare "Imputernicit"): 

 • este administrator unic in functie; si 

 • are calitatea de asociat unic in cadrul SRL-ului , conform mentiunilor din certificatul constator emis de Registrul Comertului cu nu mai mult de 10 zile inainte de data apelului. 

 

 1. Cum funcționează platforma de consiliere video si audio - Serviciul VideoBank? 

 

Ținând cont de faptul că în momentul de față parcurgeți această pagină de informare, înseamnă că deveniți familiar cu platforma noastră. In vederea accesarii Serviciului VideoBank, in secțiunea de start veți introduce urmatoarele date: 

 • Pentru Imputernicit: 

 1. numele si prenumele, CNP, 

 2. numarul telefonului mobil, adresa email, 

 3. localitatea in care locuiti 

 • Pentru companii Micro/PFA: 

 1. denumirea companiei Micro/PFA, 

 2. CUI/CIF companiei Micro/PFA, 

 3. adresa punctului de desfasurare a activitatii, 

 4. informatii cu privire la cifra de afaceri anuala in EURO conform ultimului bilant depus / venitul brut anual in EUR, potrivit declaratiei privind veniturile realizate pe ultimul an, după care veți intra într-o zonă de așteptare online, așteptând sa fiți preluat de către un agent First Bank. 

În momentul în care un agent va fi disponibil, va prelua solicitarea dumneavoastră și va iniția sesiunea de consiliere video și audio. 

Este important de reținut că veți avea nevoie de o conexiune la internet stabilă, de un microfon (fie atașat dispozitivului dumneavoastră, fie încorporat) și de o cameră video (fie atașată la dispozitivul dumneavoastră, fie încorporată). Veți putea configura dispozitivele audio și video în timpul așteptării, în baza informațiilor de configurare pe care le veți putea identifica pe pagină. 

În momentul în care conexiunea este stabilită (atât din partea dumneavoastră cât și din partea agentului nostru), va începe sesiunea video și audio, sesiune care va fi inregistrata. Agentul desemnat să preia apelul dumneavoastră vă va solicita la începutul acestei sesiuni să prezentați documentul de identitate (cartea de identitate) căruia i se va face o fotografie; 

Pentru a putea beneficia de produsele si/sau serviciile oferite prin intermediul acestul canal, agentul desemnat să preia apelul va proceda la identificarea dumneavoastra, cu respectarea normelor in vigoare si urmand pasii de mai jos: 

 • vă va solicita la începutul sesiunii să prezentați documentul de identitate. Documentul de identitate va fi fotografiat, fie de către agent (cu acordul dumneavoastră), fie de către dumneavoastră. Totodată, agentul vă va solicita permisiunea să vă fotografieze chipul. In cazul in care veți fi de acord, agentul va realiza o captura de ecran a chipului dumnevoastră .

În situația în care documentul de identitate va fi fotografiat de către dumneavoastră, veți fi invitat să îl încărcați într-un formular prezentat de agent pe ecran, astfel încât acesta să ajungă în posesia Băncii. 

 • Pe baza acordului dumnevoastră, fotografia actului de identitate va fi comparată cu fotografia realizată de agent a chipului dumneavoastră, prin intermediul unei aplicații furnizate de un contractor extern (Onfido Gmbh). În situația în care nu veți fi de acord cu această procedură (detaliată în Notă de informare vizând prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă la adresa www.firstbankvideobank.ro/videobanking), sesiunea audio video va lua sfârșit și veți fi invitat într-o sucursală First Bank în vederea continuării procesului de achiziționare a produselor dorite. 

 • Totodată, copia actului dumneavoastră de identitate va fi verificată din perspectiva riscului contrafacerii. 

 • În cazul în care rezultatele verificărilor mai sus menționate relevă riscuri din perspectiva autenticității documentului de identitate prezentat, veți fi invitat la una dintre sucursalele Băncii în vederea continuării procesului de achiziționare a produselor dorite. 

 • După ce identitatea dumneavoastră este validată de către agentul First Bank, Banca va realiza verificările necesare din perspectiva cunoașterii clientelei, așa cum sunt acestea stabilite de legislația în domeniu aplicabile (ex.: Legea 129/2019 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, Regulamentul BNR Nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sau actele normative de transpunere a directivelor UE în acest domeniu). 

După ce identitatea dumneavoastră a fost validată de către agentul First Bank, in functie de produsul ales, agentul First Bank va va oferi detalii amănunțite cu privire la opțiunea dumneavoastră. În momentul în care v-ați decis cu privire la produsul pe care doriți să îl accesați, va trebui sa bifați căsuța ce marchează acordul dumneavoastră pentru produsul ales. Ulterior va fi necesar sa incarcati in platforma video documentele mentionate de agentul First Bank in cadrul sesiunii video. 

Sesiunea de consiliere audio video va fi finalizată în acest moment. În funcție de produsul ales, First Bank va desfășura o serie de activități interne pentru a putea finaliza procesul, după cum urmează: 

 • Pachet de cont curent: solicitarea dumneavoastră va fi procesată si analizată de către colegii noștri din BackOffice. Contul curent va fi activ si IBAN-ul va fi trimis prin SMS la numarul de telefon declarat in relatia cu Banca. 

 • De asemenea vi se va comunica necesitatea prezentarii AGA/decizia asociatului unic/procura (in cazul companiei Micro), in vederea activarii contului. Prin intermediul reprezentantului Bancii din unitatea bancara aleasa, veti prezenta documentele originale si formularele semnate, menționate in cadrul sesiunii video pe care ați avut-o cu agentul Bancii. Reprezentantul Bancii vă va contacta pentru a stabili o întâlnire cu dumneavoastră, pentru a semna documentele contractuale. Cardul de debit, PIN-urile necesare pentru utilizarea cardului de debit si a serviciului de internet banking precum si datele de autentificare în platforma de internet banking va vor fi inmanate de reprezentantul Bancii. 

 • În cazul in care ati optat pentru utilizarea semnaturii electronice calificate, bazata pe un certificat calificat nou acordat in timpul apelului video sau existent, nesuspendat sau nerevocat, documentele pachetului de cont curent pentru care ati optat, puse la dispozitie de catre Reprezentantul Bancii, vor fi semnate electronic si incarcate in timpul apelului video. Daca certificatul calificat nu este nou acordat in timpul apelului video, veti fi informat de necesitatea prezentarii si transmiterii prin platforma First VideoBank a contrasemnarii electronice a acestuia, de catre furnizorul de servicii de semnatura electronica. Cardul de debit, PIN-urile necesare pentru utilizarea cardului de debit si a serviciului de internet banking vor fi transmise si inmanate de catre un curier la adresa declarata de dumneavoastra. 

În acest moment, contractele au fost semnate, iar dumneavoastră ați intrat in posesia produselor selectate, finalizându-se astfel procesul de consiliere video-audio și achiziționare produse financiar-bancare. 

 

 1. Cum puteti utiliza semnatura electronica extinsa (calificata) in relatia cu Banca? 

 

Dorim sa va informam ca in pagina de pornire a sesiunii de consiliere video veti avea posibilitatea de a opta pentru semnarea documentelor contractuale aferente produsului pentru care aplicati prin utilizarea semnaturii electronice extinse (calificate) bazata pe un certificat digital calificat nou sau deja activ, nerevocat sau suspendat. 

Certificatul digital calificat nou utilizat pentru semnarea electronica a documentelor poate fi acordat Reprezentantului legal persoana fizica al companiei Micro sau titularului PFA (denumit in continuare 

„Utilizator”) la cererea acestuia, in timpul apelului video, prin intermediul reprezentantului Bancii, in baza mandatului acordat acestuia de catre Furnizorul de Servicii de certificare acreditat / supravegheat de catre un stat membru emitent al UE, inscris in Lista de incredere publicata la nivelul CR si care indeplineste cerintele prevazute de Anexa I din Regulamentul UE nr 910/2014, anume CertSign ( CERTSIGN SA cu sediul social în Bucureşti, Sos. Oltenitei nr. 107 A, cladirea C1, etaj 1, camera 16, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/484/17.01.2006, cod de identificare fiscală RO18288250). 

Serviciile de certificare pentru semnatura electronica reprezintă emiterea, revocarea, reinnoirea cheilor, depozitarea si verificarea stării certificatului prin protocol http utilizand CRL şi OCSP, verificarea lanţului (ierarhiei) de încredere, toate acestea in legatura cu certificatele digitale calificate emise de catre Autoritatea de Certificare  certSIGN Qualified 2023 RSA CA.

Certificatul digital calificat emis de CertSIGN are o perioada de valabilitate de 5 zile incepand cu data emiterii si poate fi folosit de catre Utilizator doar pentru deschiderea pachetului de cont curent prin platforma de consiliere video si audio, in relatia avuta cu Banca. 

Certificatul digital calificat va fi folosit cu OID 1.3.6.1.4.1.25017.3.1.3.2.2 Cu QSCD si cheie generata si stocata de certSIGN pentru semnatura la distanta, emis de de Autoritatea de certificare CERTSIGN Qualified CA (certificat digital calificat pentru semnatura la distanta) si OID: 1.3.6.1.4.1.25017.3.1.3.2 Cu QSCD si cheie generata de certSIGN, emis de Autoritatea de certificare CERTSIGN Qualified CA (certificat stocat pe token) în concordanţă cu ariile de aplicabilitate şi restricţiile stabilite prin Codul de Practici şi Proceduri al Autoritatii de Certificare certSIGN Qualified 2023 RSA CA disponibil la https://www.certsign.ro/ro/document/certsign-qualified-2023-rsa-ca-cod-practici-si-proceduri/ 

Certificatul digital calificat este utilizat cu un dispozitiv de creare a semnaturilor electronice calificate (QSCD) care indeplineste cerintele prevazute in Anexa II a Regulamentului (UE) 910/2014. 

Obtinerea si utilizarea certificatului digital calificat in relatia cu Banca nu presupune niciun cost din partea dumneavoastra sau a Utilizatorului, acesta fiind suportat de catre Banca. 

In scopul emiterii certificatului digital calificat, certSIGN va verifica identitatea Utilizatorului prin intermediul Bancii, in conformitate cu art. 24 alin.(1) din Regulamentul (UE) 910/2014 in baza actului de identitate a acestuia si va incheia cu Utilizatorul documentul „Termeni si conditii privind furnizarea de servicii de certificare pentru certificate digitale calificate conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014” denumit in continuare “Conditii generale”. 

In conditiile in care in timpul apelului Reprezentantul legal persoana fizica al companiei Micro sau titularul PFA opteaza pentru semnarea electronica a documentelor, reprezentantul bancii va initia crearea contului acestuia in aplicatia Paperless FlowSign apartinand CertSign, completand datele Utilizatorului si incarcand documentatia ce trebuie semnata electronic de catre acesta. 

In continuare Utilizatorul va primi din partea certSIGN pe adresa sa de e-mail comunicata reprezentantului bancii, o invitatie de a isi crea cont pe aplicatia Paperless FlowSign impreuna „Termeni si conditii privind furnizarea de servicii de certificare pentru certificate digitale calificate conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014” si „Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”. 

Dupa accesarea link-ului in vederea crearii si configurarii contului, indicat in email-ul transmis, i se va solicita Utilizatorului sa verifice daca datele sale referitoare la nume si adresa de e-mail sunt corecte si sa valideze numarul de telefon comunicat reprezentantului bancii. In acest scop acesta va primi prin SMS un cod de tip one time password (OTP) pe care il va putea folosi pentru validare. 

Prin introducerea codului primit prin sms de la certSIGN si apasarea butonului “Validate code” in aplicatia FlowSign, Utilizatorul solicita un certificat digital calificat emis de certSIGN. 

In continuare Utilizatorul va trebui sa stabileasca o parola pentru contul sau. Dupa efectuarea acestei operatiuni aplicatia Paperless FlowSign ii va solicita utilizatorului permsiunea de acces si la restul informatiilor introduse in aplicatie de catre reprezentantul Bancii. 

Emiterea certificatului digital calificat si accesarea acestuia se realizeaza in urmatorul pas al aplicatiei dupa verificarea de catre Utilizator a tuturor datelor acestuia de identificare si crearea efectiva a contului prin apasarea butonului de inregistrare. Acordarea accesului in aplicatia Paperless FlowSign si generarea OTP- ului de catre CertSign pentru semnarea electronica a documentului reprezinta confirmarea CertSign privind emiterea certificatului digital calificat pe numele Utilzatorului. Certificatul digital calificat este considerat acceptat de catre Utilizator in momentul utilizarii acestuia. 

Conditiile generale sunt valabile pe toata perioada de valabilitate a certificatului digital calificat. 

 

Prin acceptarea certificatului, Utilizatorul pierde dreptul de retragere in conformitate cu art.16 lit. m) din OUG 34/2014. 

Certificatul digital calificat deja detinut si utilizat pentru semnarea electronica a documentelor trebuie sa fie emis de un Furnizor de Servicii de certificare acreditat/supravegheat de catre un stat membru emitent al UE, sa fie inscris in Lista de incredere publicata la nivelul CR si sa indeplineasca cerintele prevazute de Anexa I din Regulamentul UE nr 910/2014. 

Precizam faptul ca Banca va verifica informatiile privind statusul certificatului digital calificat (exemplu: durata de valabilitate a certificatului digital calificat – activ sau expirat, revocat, suspendat). Este interzisa utilizarea unui certificat digital calificat expirat, suspendat sau revocat pentru a crea semnaturi electronice. 

Totodata certificatul digital calificat utilizat pentru semnarea electronica a documentelor trebuie sa identifice perosana fizica a titularului PFA sau a administratorului Micro (imputernicitul trebuie sa aiba calitatea de titular al certificatului digital calificat). 

Semnatura electronica extinsa (calificata) utilizata trebuie sa fie valida, sa faca trimitere exclusiv la semnatar (imputernicit), sa permita identificarea acestuia, integritatea criptografica a semnaturii sa fie intacta. 

Validarea identitatii semnatarului se realizeaza prin documentul de confirmare contrasemnat cu semnatura electronica de furnizorul de servicii de semnatura electronica, fiecare pentru certificatul de semnatura electronica emis. Astfel, utilizatorul certificatului de semnatura electronica va obtine de la furnizorul de servicii de incredere o confirmare prin care se atesta ca certificatul de semnatura electronica apartine persoanei fizice respective, identificarea realizandu-se pe baza de nume, prenume si CNP. 

In cazul in care urmare a verificarilor efectuate se constata faptul ca certificatul digital calificat utilizat pentru semnarea electronica a documentelor nu intruneste toate conditiile mai sus mentionate, Reprezentantul Bancii va va contacta pentru a va indruma catre fluxul dedicat companiilor/persoanelor fizice autorizate ale caror reprezentanti / titulari nu detin semnatura electronica calificata. 

 

 1. De unde puteți accesa platforma de consiliere video și audio? 

 

Platforma de consiliere video și audio poate fi accesată de oriunde, dacă îndepliniți condițiile tehnice necesare, însă va trebui să vă asigurați că vă aflați într-un mediu care asigură confidențialitatea convorbirii. Trebuie să rețineți că această sesiune de consiliere video și audio presupune prelucrarea de date cu caracter personal cu privire la dumnevoastră . Astfel, este important ca spațiul în care vă aflați să nu fie tranzitat de către persoane terțe și să vă asigurați că nimeni altcineva nu este prezent la acest apel video-audio (nici măcar membrii familiei). Totodata, avand in verdere ca inclusiv imaginea si vocea reprezinta date cu caracter personal vă rugăm să rețineți faptul că sesiunea video și audio nu va putea continua în cazul în care în cadrul camerei video va apărea imaginea unei alte persoane sau in cazul în care, pe perioada derulării sesiunii, se va auzi vocea altei persoanei. În aceste situații, vă vom invitasă accesați produsele noastre printr- o vizită la cea mai apropiată sucursală First Bank. 

 

 1. Cum trebuie să asigurați confidențialitatea sesiunii de consiliere audio? 

 

Sesiunea de consiliere video și audio în vederea achiziționării produselor de tip Pachet de cont curent, la care veți participa împreuna cu angajatul First Bank, este confidențiala și personală, dedicată și autorizată numai pentru accesul si beneficiul dumneavoastră personal. 

Este absolut interzisă înregistrarea, reproducerea sau copierea prin orice mijloace a sesiunii de consiliere video și audio fără acordul expres, scris al reprezentanților legali ai First Bank. 

De asemenea, este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă să asigurați un mediu sigur și confidențial, tehnic și fizic și să nu permiteți accesul altor terțe persoane în timpul sesiunii de consiliere video și audio. 

În situația în care accidental sau neautorizat de către First Bank o terță persoană va accesa sau va interfera în sesiunea de consiliere video și audio și dumneavoastră nu asigurați un mediu sigur și confidențial pentru continuarea sesiunii, vom fi puși in situația de a întrerupe sesiunea și a o relua atunci când dumneavoastră veți putea asigura confidențialitatea sesiunii. 

Refuzul privind respectarea confidențialității sesiunii de consiliere video și audio are drept consecință imediată întreruperea accesului la Serviciul VideoBank. În această situație, vă invitam să accesați produsele noastre, printr-o vizită la cea mai apropiata sucursală a First Bank. 

 

 1. Ce se întâmplă dacă sunteți indecis? 

 

În cazul în care nu sunteți decis în privința produsului pe care doriți să îl accesați, veți avea opțiunea de a amâna sesiunea, urmând să primiți pe adresa de e-mail indicată un link pe care îl veți putea accesa ulterior, reluând procesul de la pasul la care ați rămas. 

 

 1. Cum prelucram datele dumneavoastra cu carcater personal? 

 

Datele cu caracter personale le prelucam in conformitate cu prevederile Notei de informare privind prelucrarea datelor in cadrul serviciului de consiliere audio-video pentru Micro si PFA, disponibila la adresa www.firstbank.ro/videobanking. 

First Bank își rezervă dreptul de a modifica platforma de consiliere video-audio și/sau Termenii și Condițiile de utilizare ai acesteia în orice moment, fără nicio informare prealabilă. Vă recomandăm astfel să recitiți Termenii și Condițiile în cazul în care reluați sesiunea audio-video, după întreruperea acesteia. Acestea sunt disponibile la adresa: www.firstbankvideobank.ro/videobanking. 

Personalul nostru dedicat îţi stă la dispoziție pentru orice informații despre produsele și serviciile noastre la tel: 021 303 69 69 sau 0800 801 802.

Bine ai venit la noi! Vrem să-ți oferim o și mai bună experiență de navigare!

Folosim cookie-uri necesare funcționării site-ului nostru și analizării performanței, pentru a-ți oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele tale, precum și pentru activitatea de marketing a băncii și a partenerilor săi. Dacă ești de acord să utilizăm aceste cookies, te rugăm să apeși butonul "Sunt OK" de mai jos. De asemenea, ai libertatea de a alege tipurile de cookies pe care ești de acord să le folosim; mai multe informații, inclusiv detalii cu privire la modul în care poți șterge/bloca anumite cookie-uri după acceptarea lor, regăsești citind Politica de Cookies.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');