Bancă

AGA

Autoritatea superioară de decizie a FIRST BANK S.A. este Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”). AGA poate fi ordinară sau extraordinară.

 

AGA ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul maxim prevăzut de lege, calculat de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele atribuții:   

 • Discută și aprobă situațiile financiare anuale (bilanț, contul de profit, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar), pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și raportului prezentat de auditorul financiar, și decide cu privire la distribuirea profitului.
 • Numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și asigură includerea în Consiliul de Administrație a unui număr corespunzator de membri neexecutivi cu experiență în scopul de a îndeplini atribuțiile în ceea ce privește controlul intern.
 • Fixează remunerația membrilor Consiliului de  Administrație.
 • Dă descărcare de gestiune membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar precedent.
 • Numește sau înlocuiește președintele și membrii Comitetului de Audit.
 • Numește sau demite auditorul financiar pentru fiecare an fiscal.
 • Aprobă bugetul financiar pentru anul fiscal urmator.
 • Aprobă strategia generală.
 • Dezbate și decide cu privire la orice alte probleme înscrise pe ordinea de zi.

 

AGA extraordinară se întrunește ori de câte ori va fi necesar să se ia o hotarâre pentru:

 • Schimbarea formei juridice a Băncii.
 • Aprobarea mutării sediului.
 • Aprobarea schimbării obiectului de activitate.
 • Modificarea duratei Băncii sau dizolvarea anticipată a Băncii și deschiderea procedurii de insolvență a Băncii în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 • Majorarea sau diminuarea capitalului social sau completarea acestuia prin emisiunea de noi acțiuni.
 • Fuziunea cu altă societate sau divizarea Băncii.
 • Aprobarea cu privire la înființarea, modificarea sau desființarea de filiale.
 • Aprobarea cu privire la achiziția sau înstrăinarea participațiilor Băncii în alte entități, cu excepția tranzacțiilor menționate în art 17.1. de mai jos.
 • Conversia acțiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau o clasă de obligațiuni în altă categorie sau în  acțiuni.
 • Aprobă orice potențială achiziție, înstrăinarea, închirierea, schimbul sau constituirea de garantii asupra activelor Băncii, a căror valoare excede jumătate din valoarea contabilă a activelor Băncii.
 • Aprobă orice modificare la Actul Constitutiv.

 

Toţi acţionarii pot participa la adunările generale ale acţionarilor, personal sau printr-un reprezentant. Acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă la Bancă cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de adunarea respectivă.

NOTĂ: Pentru informații cu privire la prelucrarea datelor Dvs. personale și drepturile Dvs., vă rugăm să consultați Nota de informare acționari, din cadrul secțiunii “Protecția datelor”.

Consiliul de Administrație al First Bank S.A. pune la dispoziția acționarilor documentele aferente agendei care urmează a fi discutată în cadrul ședinței Adunării Generale la sediul social al Băncii situat în România, București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31,  sector 1. Documentele sunt disponibile pentru acționarii First Bank în sala Atena, etajul 1, în fiecare zi de la orele 09:00 la orele 17:30, până în data ședințelor menționate. 

2023

Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Bancii 05 Mai 2023, 12.00 pm - convocator

 • Hotărârea nr.1  a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.05.2023
 • Hotărârea nr.2  a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.05.2023
 • Hotărârea nr.3   a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.05.2023
 • Hotărârea nr.4  a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.05.2023
 • Hotărârea nr.5  a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.05.2023
 • Hotărârea nr.6  a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.05.2023
 • Hotărârea nr.7  a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.05.2023

Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii, 07 Aprilie 2023, orele 12:00 - convocator

Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii 07 Aprilie 2023, 12.00-Completare Ordine de Zi

 • Hotărârea nr. 1.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.04.2023
 • Hotărârea nr. 1.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.04.2023
 • Hotărârea nr. 1.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.04.2023
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.04.2023
 • Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.04.2023
 • Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.04.2023

Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii, 07 Aprilie 2023, 11.30 - convocator

2022

Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii, 05 mai 2022, orele 12:00 - convocator

Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii, 28 aprilie 2022, orele 12:00 - convocator

Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii, 05 martie 2022, orele 12:00  - convocator

Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii, 25 ianuarie 2022, orele 12:00  - convocator

2021 

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 4 mai 2021, orele 12:00 - convocator

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.05.2021
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.05.2021
 • Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.05.2021
 • Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.05.2021
 • Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.05.2021
 • Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.05.2021
 • Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.05.2021

Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii, 11 martie 2021, orele 11:00 - convocator

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2021

Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii, 11 martie 2021, orele 11:30 - convocator 

 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.03.2021

2020

Convocare Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii, 06 ianuarie 2020, orele 11:00, respectiv 12:00 - convocator

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare și Extraordinară a Acționarilor din data de 06.01.2020
 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.01.2020

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 24 februarie 2020, orele 09:30 - convocator 

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.02.2020

Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, 24 februarie 2020, orele 11:30 - convocator  

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.02.2002 
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.02.2002
 • Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.02.2002
 • Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.02.2002

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 5 martie 2020, orele 11:00 - convocator  

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.03.2020

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 13 aprilie 2020, orele 11:00 - convocator  

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13.04.2020
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13.04.2020

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 6 mai 2020, orele 11:00convocator 

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.05.2020
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.05.2020 
 • Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.05.2020 
 • Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.05.2020
 • Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.05.2020
 • Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.05.2020

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 16 iunie 2020, orele 11:00convocator

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.06.2020
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.06.2020
 • Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.06.2020
 • Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.06.2020
 • Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.06.2020

2019

Convocare Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii, 11 martie 2019, orele 11:00, respectiv 12:00 - convocator

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
 • Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
 • Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
 • Hotărârea nr. 4.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 06 mai 2019, orele 11:00 - convocator

 •   Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019
 •   Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019
 •   Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019
 •   Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019
 •   Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019
 •   Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019
 •   Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019
 •   Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019
 •   Hotărârea nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019

Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, 20 mai 2019, orele 11:00  - convocator

 •   Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019
 •   Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019
 •   Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019
 •   Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019
 •   Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019
 •   Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019
 •   Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019

Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, 09 august 2019, orele 11:00  - convocator

 •   Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.08.2019
 •   Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.08.2019
 •   Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.08.2019

Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, 19 august 2019, orele 11:00  - convocator

 •   Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.08.2019
 •   Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.08.2019
 •   Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.08.2019

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 22 august 2019, orele 11:00 - convocator

 •   Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.08.2019
 •   Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.08.2019

Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, 18 octombrie 2019, orele 11:00 - convocator

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.10.2019
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.10.2019
 • Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.10.2019

Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, 11 noiembrie 2019, orele 11:00 - convocator

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019

Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, 19 noiembrie 2019, orele 11:00 - convocator

 • Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.11.2019
 • Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.11.2019

2018

 • Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de 12.04.2018 - convocator
 • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de 05.03.2018  - convocator
 • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de 03.05.2018  - convocator
 • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de 19.06.2018  - convocator
 • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de 27.08.2018  - convocator
 • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de 19.10.2018  - convocator

 

Personalul nostru dedicat îţi stă la dispoziție pentru orice informații suplimentare.

Bine ai venit la noi! Vrem să-ți oferim o și mai bună experiență de navigare!

Folosim cookie-uri necesare funcționării site-ului nostru și analizării performanței, pentru a-ți oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele tale, precum și pentru activitatea de marketing a băncii și a partenerilor săi. Dacă ești de acord să utilizăm aceste cookies, te rugăm să apeși butonul "Sunt OK" de mai jos. De asemenea, ai libertatea de a alege tipurile de cookies pe care ești de acord să le folosim; mai multe informații, inclusiv detalii cu privire la modul în care poți șterge/bloca anumite cookie-uri după acceptarea lor, regăsești citind Politica de Cookies.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');